Zoeken

Print pagina

Beoordelen van financiële verantwoordingen

Accountantskantoor J.J. Smit kan ook beoordelingsopdrachten voor u uitvoeren. Wanneer u niet verplicht bent om een controleopdracht uit te laten voeren, maar toch meer zekerheid wilt hebben dan een samenstellingsopdracht, kunt u kiezen voor een beoordelingsopdracht. Een reden hiervoor kan zijn dat uw beroepsgroep vraagt om een beoordeling van het minimum aanwezig risicodragend kapitaal (bijvoorbeeld in de logistieke sector). Ook komt het voor dat belanghebbenden meer zekerheid willen hebben over de cijfers, maar dat de organisatie te klein is voor een volledige accountantscontrole.

Beoordelen

Bij een beoordelingsopdracht hoeven wij normaal gesproken minder werkzaamheden te verrichten dan bij een controleopdracht. De prijs voor deze verklaring is meestal ook lager en mondt uit in een beoordelingsverklaring. De te verstrekken zekerheid is eveneens lager. Dat uit zich in de bewoording van de verklaring, waarin staat beschreven dat bij de accountant niets is gebleken waaruit geconcludeerd kan worden dat er fouten in de verantwoording zitten.

Kantoor Smit Accountantskantoor

Contact

Postadres
Postbus 34
9930 AA Delfzijl
Bezoekadres
Brander 17
9934 NR Delfzijl
T 0596 61 22 31
F 0596 61 59 90
E info@smit-accountants.nl