Zoeken

Print pagina

Controleren van financiële verantwoordingen

Accountantskantoor J.J. Smit is bevoegd om financiële verantwoordingen te controleren, omdat wij in het bezit zijn van een Wta-vergunning welke is verstrekt op 29 september 2008 door de AFM. Periodiek voert het SRA, tevens namens de AFM, een hertoetsing uit en hieruit is gebleken dat wij nog steeds aan alle kwaliteitsvereisten voldoen.

Accountantscontrole

Doel van de accountantscontrole van een jaarrekening is het verschaffen van zekerheid over de getrouwheid ervan, zodat de ondernemingsleiding, aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren, subsidieverstrekkers, enz. de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen. Wanneer wij een jaarrekening controleren, leggen wij ons oordeel vast in een controleverklaring. Zo'n verklaring is verplicht bij de jaarrekening van middelgrote en grote ondernemingen waaronder de aan de beurs genoteerde bedrijven en bij de jaarrekening van diverse overheidsorganisaties zoals gemeenten. Niet iedere accountant mag deze wettelijk verplichte controles uitvoeren, hiervoor gelden aanvullende eisen.

Een onderneming wordt wettelijk als middelgroot gezien als in twee opeenvolgende balansdata voldaan wordt aan twee of drie van de volgende voorwaarden:

  • het balanstotaal minimaal € 4.400.000 bedraagt en niet meer is dan € 17.500.000
  • de netto-omzet minimaal € 8.800.000 bedraagt en niet meer is dan € 35.000.000
  • het gemiddeld aantal werknemers minimaal 50 bedraagt en niet meer is dan 250

Managementletter

Naast de controleverklaring met een eindoordeel, kunnen wij allerlei bevindingen die naar voren zijn gekomen bij ons onderzoek rapporteren aan de leiding van de organisatie in de vorm van een accountantsverslag en/of een management letter.

Controle andere rapportages

Behalve jaarrekeningen controleren wij ook andere (financiële) rapportages waarin verantwoording over iets wordt afgelegd, bijv. een subsidieafrekening.

Kantoor Smit Accountantskantoor

Contact

Postadres
Postbus 34
9930 AA Delfzijl
Bezoekadres
Brander 17
9934 NR Delfzijl
T 0596 61 22 31
F 0596 61 59 90
E info@smit-accountants.nl