Zoeken

Print pagina

Samenstellen van financiële verantwoordingen

Accountantskantoor J.J. Smit kan voor u de jaarrekening samenstellen. De jaarrekening, of deze nu door ons samengesteld, beoordeeld of gecontroleerd wordt, is een "tool" voor managementinformatie. U mag van ons verwachten dat de door ons uitgebrachte jaarrekening aan alle wettelijke verslaggevingsvereisten voldoet. Wij zien de jaarrekening echter meer als een middel om uw organisatie goed te kunnen begeleiden en adviseren. Wij kijken dan ook liever samen met u vooruit dan achteruit.

Toegevoegde waarde

U bent wettelijk niet verplicht om uw jaarrekening door een accountant op te laten stellen. Echter geven wij wel toegevoegde waarde aan een jaarrekening. Naast de natuurlijke adviesfunctie van ons die voortvloeit uit het samenstellen van de jaarrekening, is onze ervaring dat banken de cijfers van een kwalitatief goede accountant ook anders waardeert.  Een jaarrekening waarbij een samenstellingsverklaring door een kwalitatief goede accountant is afgegeven kan door banken als betrouwbaarder worden gezien, wat invloed kan hebben op de rentetarievering.

Kantoor Smit Accountantskantoor

Contact

Postadres
Postbus 34
9930 AA Delfzijl
Bezoekadres
Brander 17
9934 NR Delfzijl
T 0596 61 22 31
F 0596 61 59 90
E info@smit-accountants.nl