Zoeken

Print pagina

Regelgeving

Op deze pagina hebben wij de volgende regelingen c.q. wetgevingen opgenomen:

Klokkenluiderregeling

Onze organisatie onderkent dat de omstandigheid dat de werknemers die bereid zijn het gedrag van hun collega’s te monitoren en wangedrag te melden, een belangrijk ethisch controlemechanisme is. Derhalve gaat onze organisatie ervan uit dat de klokkenluiderregeling bijdraagt aan de trend van toegenomen controle en grotere transparantie, en daarmee tot een beter risicomanagement. Lees verder
 

Klachtenregeling

Accountantskantoor J.J. Smit hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Lees verder
 

Wwft

De Wwft ziet toe op de verplichting tot het verrichten van een cliëntenonderzoek en op de meldingsplicht van transacties of voorgenomen transacties die verband zouden kunnen houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Lees verder

Kantoor Smit Accountantskantoor

Contact

Postadres
Postbus 34
9930 AA Delfzijl
Bezoekadres
Brander 17
9934 NR Delfzijl
T 0596 61 22 31
F 0596 61 59 90
E info@smit-accountants.nl